EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ-JUTTATÁS RENDJE

A munkavállalókat a veszélyek és ártalmak ellen elsősorban veszélytelen technológiával, ha nem lehetséges, akkor kollektív védőeszközzel kell meg védeni. A törvényben foglaltak szerint az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg.

E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Egyéni védőeszköz: minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse, továbbá az eszköz bármely kiegészítése vagy egyéb segédeszköz, amelynek a feladata a fenti cél elérése.

Abban az esetben, ha elő van írva: Egyéni védőeszköz hiányában munkavégzést azonnal be kell szüntetni!

Egyéni védőeszközök tekintetében vállalom:

  • a védőeszköz meghatározását a munkakörök alapján
  • kiadásának dokumentálását.