MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Annak érdekében, hogy a törvényben foglalt munkavédelmi követelményeknek a munkáltató eleget tegyen, maga határoz arról, hogy ezt egyedi utasítások formájában teszi, vagy az egyedi utasításokat kiváltva a követelményrendszert és eljárási szabályokat egyetlen szabályzat az ún. munkavédelmi szabályzatban foglalja össze. A munkavédelmi szabályzat tartalmát az Mtv. rendelkezéseivel összhangban és azoknak megfelelően szükséges megalkotni, alapvetően a munkáltató sajátosságaira építve. Ezzel lehetővé válik az említett követelmények teljesítésének a módja a munkáltató saját arculatára formálva valósulhasson meg.

Tekintettel arra, hogy egyes szabályozási körök munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülnek, munkabiztonsági szakember szolgáltatásainak igénybevétele szükséges. A munkavédelmi szabályzat tervezetének elkészítését megelőző folyamatok összetettségére való tekintettel is indokolt szakemberre bízni a munka elvégzését.

A munkavédelmi szabályzat elkészítésén túl szükséges annak a munkáltató szabályrendszerébe való integrálása. A szabályzatok (pl. SzMSz) közötti összhangmegteremtésével lehetővé válik a felelősségi körök egyértelmű szétválasztása.