FORDULJANAK HOZZÁNK BIZALOMMAL!

50/2011. (XII. 20.) BM RENDELET a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

1996. ÉVI XXXI. TÖRVÉNY a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

259/2011. (XII. 7.) KORM. RENDELET a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és

balesetbiztosításáról

30/1996. (XII. 6.) BM RENDELET a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

54/2014. (XII. 5.) BM RENDELET az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

44/2011. (XII. 5.) BM RENDELET  a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

63/2012 (XII. 11.) BM RENDELET a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

45/2011. (XII. 7.) BM RENDELET a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről

10/2008. (X. 30.) ÖM RENDELET a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről

9/2015. (III. 28.) BM RENDELET a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről