TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény hatályos rendelkezései alapján a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, ha

 1. a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 2. b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 3. c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet elfogadásával új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) került kiadásra, melynek előírásai szerint minden eddig kiadott tűzvédelmi szabályzatot a hatályos rendelkezésnek megfelelően aktualizálni kell. Tekintettel arra, hogy az új OTSZ elfogadása több területet érintően jelentős változásokat von maga után, számos vállalat esetén a meglévő szabályzat nagymértékű átdolgozása válhat szükségessé.

Tűzvédelmi Szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet vagy módosíthat. A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet előírásait szem előtt tartva némely esetekben e tevékenység elvégzésére felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell megbízni. A Tűzvédelmi Szabályzat szakember megbízása általi elkészíttetése és az érintettekkel történő megismertetése elsősorban a munkavállalók és környezetük testi és vagyoni épségének megőrzése érdekében fontos. Emellett nem elhanyagolható szempont, hogy többek között a Szabályzat hiánya vagy nem megfelelő tartalma, esetleg a tűzvédelmi oktatás hiánya az illetékes hatóság ellenőrzései következtében tűzvédelmi bírságok kiszabását vonhatja maga után. Hiányosság esetén a bírság összege 60-250.000 Ft-ig terjedhet, az oktatás hiánya munkavállalónként 100.000 Ft bírság megfizetését jelentheti.

Fentiek mellett szükség esetén (pl. tűzeset) az egyes biztosítások érvényesítése szempontjából is fontos a tűzvédelmi dokumentációk rendezése, ellenkező esetben a biztosító elállhat a biztosítási összeg kifizetésétől.

A Tűzvédelmi Szabályzatot az OTSZ és a tűzvédelmi szabályzat elkészítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján kell elkészíteni. Utóbbi rendelet előírásai szerint a szabályzatnak az alábbi elemeket kötelezően tartalmaznia kell:

 1. a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
 2. b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;
 3. c) az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 4. d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 5. e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
 6. f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 7. g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
 8. h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait;
 9. i) a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;
 10. j) az i. pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét;
 11. k) a készítője nevét és elérhetőségét, valamint a készítő aláírását.